preskoči na sadržaj

Osnovna škola Antun Gustav Matoš Tovarnik

Login
Rasporedi

• Raspored sati

Raspored zvona

Natječaji
NATJEČAJ za radno mjesto: 1. učitelja/ice glazbene kulture
Ivan Kunac / datum: 23. 2. 2021. 08:45

NATJEČAJ za radno mjesto:

1.            učitelja/ice glazbene kulture  na nepuno neodređeno radno vrijeme-7/14 sati u nastavi i ukupno tjedno radno vrijeme, radi popunjavanja upražnjenog radnog mjesta , uz uvjet probnog rada u trajanju od tri mjeseca

 

 Uvjeti:  Kandidati su dužni ispunjavati uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18  i 98/19.) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj  školi ( NN 6/2019 i 75/20 )

 Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:

- prijavu na natječaj vlastoručno potpisanu,

- životopis ,

-dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika),

- dokaz o državljanstvu,

- elektronički zapis (Potvrdu) o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

-Uvjerenje o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školi, prema čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od dana objave natječaja).

 Rok za podnošenje prijava je  8 dana od dana objave na mrežnim stranicama  i oglasnim  pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim  stranicama i oglasnim pločama  školske ustanove.


[OPŠIRNIJE]POZIV NA RAZGOVOR (intervju) kandidata s Povjerenstvom
Ivan Kunac / datum: 3. 2. 2021. 13:33

Razgovor (intervju) kandidata s Povjerenstvom

 

                             održat će dana 12. veljače 2021. godine, s početkom u 12:00 sati,

                              u Osnovnoj školi Antun Gustav Matoš Tovarnik u Tovarniku

 

 

Na razgovor se pozivaju  slijedeći kandidati koji su zadovoljili uvjete natječaja :

 

Redni broj

Prezime i ime  kandidata

1.

Ivana Kožul

2.

 

  

Ako kandidatkinja  koji ne pristupi razgovoru s Povjerenstvom u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak razgovora, ne smatra se kandidatom/kinjom  natječaja.

        Povjerenstvo na razgovoru  s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti, interese, motivaciju kandidata za rad u Školi.

Smatra se da je kandidat na razgovoru zadovoljio ako je ostvario o najmanje 15 bodova od ukupno 45 mogućih bodova.

   Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

Poziv na razgovor  objavljen  je dana 03. veljače 2021. na mrežnoj stranici Osnovne škole www.os-agmatos-tovarnik.skole.hr u rubrici pod nazivom  „NATJEČAJI“.

Zbog epidemiološke situacije obvezno je:
- Nošenje zaštitne maske
- Dezinfekcija ruku
- Mjerenje tjelesne temperature
- Održavanje propisanog razmaka


[OPŠIRNIJE]RSS


preskoči na navigaciju