preskoči na sadržaj

Osnovna škola Antun Gustav Matoš Tovarnik

Login
Rasporedi

• Raspored sati

Raspored zvona

Natječaji
POZIV NA RAZGOVOR
Ivan Kunac / datum: 4. 12. 2019. 11:52

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata natječaja objavljenog dana 18.11. 2019. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavod za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole Antun Gustav Matoš,  za radno mjesto učitelja priorode/biologije,  na određeno nepuno radno vrijeme , objavljuje                                                                    

                                               POZIV NA RAZGOVOR

 Razgovor (intervju) kandidata s Povjerenstvom održat će se u utorak 10.prosinca 2019. godine u 13,00 sati u prostorijama Osnovne škole Antun Gustav Matoš Tovarnik (ured pedagoga)

Na razgovor se pozivaju   kandidati koji su zadovoljili uvjete natječaja . Poziv će im biti proslijeđen mailom.

Ako kandidatkinja  koji ne pristupi razgovoru s Povjerenstvom u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak razgovora, ne smatra se kandidatom/kinjom  natječaja.

    Povjerenstvo na razgovoru  s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti, interese, motivaciju kandidata za rad a prema Pravilima procjene i vrednovanja koji su u privitku ovog poziva.

   Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata.Poziv na razgovor  objavljen  je dana 4. prosinca 2019. na mrežnim stranicama škole


[OPŠIRNIJE]POZIV NA RAZGOVOR
Ivan Kunac / datum: 4. 12. 2019. 11:50

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata natječaja objavljenog dana 18.11. 2019. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavod za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole Antun Gustav Matoš,  za radno mjesto stručnog suradnika knjižničara,  na određeno nepuno radno vrijeme , objavljuje                                                                        

                                               POZIV NA RAZGOVOR

 Razgovor (intervju) kandidata s Povjerenstvom održat će se u  utorak 10.prosinca 2019. godine u 14,00 sati u prostorijama Osnovne škole Antun Gustav Matoš Tovarnik(ured pedagoga)

Na razgovor se pozivaju   kandidati koji su zadovoljili uvjete natječaja .Poziv će im biti proslijeđen mailom.

Ako kandidatkinja  koji ne pristupi razgovoru s Povjerenstvom u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak razgovora, ne smatra se kandidatom/kinjom  natječaja.    

    Povjerenstvo na razgovoru  s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti, interese, motivaciju kandidata za rad a prema Pravilima procjene i vrednovanja koji su u privitku ovog poziva.

   Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata.

Poziv na razgovor  objavljen  je dana 4. prosinca 2019. na mrežnim stranicama škole

 


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ za radno mjesto stručnog/u suradnika/icu knjižničara/ku
Ivan Kunac / datum: 21. 11. 2019. 10:07

NATJEČAJ za radno mjesto:

1.           stručnog/u suradnika/icu knjižničara/ku na nepuno određeno radno vrijeme na 20 sati tjedno- 1 izvršitelj

Uvjeti:  Kandidati su dužni ispunjavati uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18 .) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj  školi ( NN 6/2019 )

 Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:

- prijavu na natječaj vlastoručno potpisanu,

- životopis ,

-dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika),

- domovnicu (preslika),

- elektronički zapis (Potvrdu) o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od mjesec dana),

-Uvjerenje o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školi, prema čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (preslika, ne starije od dana objave natječaja).


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ za radno mjesto učitelja/icu prirode i biologije
Ivan Kunac / datum: 18. 11. 2019. 08:03

NATJEČAJ za radno mjesto:

1.           učitelja/icu prirode i biologije na nepuno određeno radno vrijeme na 22 sati tjedno- 1 izvršitelj

Uvjeti:  Kandidati su dužni ispunjavati uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18 .) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj  školi ( NN 6/2019 )

 Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:

- prijavu na natječaj vlastoručno potpisanu,

- životopis ,

-dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika),

- domovnicu (preslika),

- elektronički zapis (Potvrdu) o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od mjesec dana),

-Uvjerenje o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školi, prema čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (preslika, ne starije od dana objave natječaja).


[OPŠIRNIJE]N A T J E Č A J za imenovanje ravnatelja škole
Ivan Kunac / datum: 8. 11. 2019. 12:49

 

Temeljem članka 126. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj 87./08., 86./09., 92./10., 105./10.,90./11., 5./12., 16./12., 86./12., 126./12., 94./13., 152./14, 07./17., 68./18.) i članka 54. Statuta Osnovne škole  Antun Gustav Matoš Tovarnik, Školski odbor Osnovne škole Antun Gustav Matoš Tovarnik raspisuje

N A T J E Č A J
za imenovanje ravnatelja škole

 

Za ravnatelja škole može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće nužne uvjete koji se nalaze u dokumentu u privitku.


[OPŠIRNIJE]POZIV NA TESTIRANJE
Ivan Kunac / datum: 30. 10. 2019. 08:44

Testiranje će se obaviti u prostoru škole, u uredu ravnateljice dana 30.listopada, 2019.godine, po sljedećem rasporedu: Procjena odnosno testiranje može biti pismeno ili usmeno, a može biti i kombinacija oba načina. :

Usmena provjera:

1.M.G. (2634)  u 12,30 sati

 

TESTIRANJE KANDIDATA

 Tijekom natječajnog postupka ovdje će biti objavljene sljedeće informacije o testiranju kandidata:

 

1. Područja provjere i pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje;

2. Datum, vrijeme i mjesto održavanja usmene provjere;

3. Rezultati  usmene provjere (šifra kandidata i ostvareni broj bodova na usmenoj provjeri)

4. Datum i mjesto održavanja usmene provjere;

5. Vremenski raspored održavanja usmene provjere za kandidate koji su ostvarili pristup usmenom dijelu testiranja (vrijeme početka usmene provjere i šifra kandidata koji se poziva na usmenu provjeru);

6. Bodovna lista (šifra kandidata i ukupno ostvareni broj bodova na  usmenoj provjeri);

7. Lista rangiranih kandidata sukladno članku 16. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi "Antun Gustav Matoš Tovarnik" (mjesto na rang listi, šifra kandidata i ukupno ostvareni broj bodova na testiranju).

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PODRUČJA PROVJERE NA NATJEČAJU ZA UČITELJA/ICU a/icu EDUKATORA-REAHABILITATORA

 

 

Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje na natječaju za  učitelja/icu edukatora-rehabilitatora

 

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (sa svim važećim izmjenama)

2. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (sa svim važećim izmjenama)

3. Statut Osnovne škole Antun Gustav Matoš Tovarnik

4. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (sa svim važećim izmjenama)

5. Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava

6. Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju

7. Kućni red Osnovne škole "Antun Gustav Matoš Tovarnik"

8. Etički kodeks Osnovne škole " Antun Gustav Matoš Tovarnik "

9. Pravilnik o radu Osnovne škole " Antun Gustav Matoš Tovarnik "


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ za radno mjesto
Ivan Kunac / datum: 17. 10. 2019. 09:31

NATJEČAJ za radno mjesto:

  1. učitelja/icu edukatora-rehabilitatora na puno neodređeno radno vrijeme

Uvjeti:  Kandidati su dužni ispunjavati uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18 .) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj  školi ( NN 6/2019 )

 Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:

- prijavu na natječaj vlastoručno potpisanu,

- životopis ,

-dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika),

- domovnicu (preslika),

- elektronički zapis (Potvrdu) o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od mjesec dana),

-Uvjerenje o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školi, prema čl.106.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (preslika, ne starije od dana objave natječaja).


[OPŠIRNIJE]RSS


preskoči na navigaciju