preskoči na sadržaj

Osnovna škola Antun Gustav Matoš Tovarnik

Login
Rasporedi

• Raspored sati

Raspored zvona

Javni pozivi
O D L U K A
Ivan Kunac / datum: 10. 2. 2021. 17:25

O D L U K A

o odabiru najbolje ponude za za provedbu javnog natječaja  izbora najpovoljnije ponude   za davanje u najam/zakup školske imovine (a)  zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Osnovne škole Antun Gustav Matoš i to dio kč. br. 556/1 , oranice, površine 5715 m2., k.o. Vukovar, Vukovar

1.           Kao najbolja ponuda za za davanje u najam/zakup školske imovine (a)  zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Osnovne škole Antun Gustav Matoš i to dio kč. br. 556/1 , oranice, površine 5715 m2., k.o. Vukovar, Vukovar je od: Drage Budima, Vrljevac 24, 32249 Tovarnik.


[OPŠIRNIJE]JAVNI POZIV za davanje u najam/zakup školske imovine
Ivan Kunac / datum: 25. 1. 2021. 13:05

Na temelju točke 3. i 14. Odluke o uvjetima i načinu korištenja imovine školskih ustanova čiji je osnivač Vukovarsko–srijemska županija u poslovne svrhe (Sl. glasnik VSŽ br.4/13) i članka 52. Statuta Osnovne škole Antun Gustav Matoš Tovarnik, Osnovna škola Antun Gustav Matoš Tovarnik , objavljuje

 

JAVNI POZIV

 

za davanje u najam/zakup školske imovine

 

I

 

Objavljuje se javni poziv za davanje u najam školske imovine i to:

 

a)  zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Osnovne škole Antun Gustav Matoš i to dio kč. br. 556/1 , oranice, površine 5715 m2., k.o. Vukovar, Vukovar.

 

1.       Zemljište se daje u zakup za vegetativno razdoblje 2021. godine.

 

2.       Zakup traje od potpisivanja ovoga ugovora pa do skidanja ovogodišnjeg usjeva.

 

 3.       Zakupnina iznosi 1.500,00 kuna.


[OPŠIRNIJE]RSS


preskoči na navigaciju