preskoči na sadržaj

Osnovna škola Antun Gustav Matoš Tovarnik

Login
Rasporedi

• Raspored sati

Raspored zvona

Čestitka za Dan škole

Zadruga Suncokret

Javni pozivi
Odluka o zakupu zemljišta
Ivan Kunac / datum: 31. 1. 2022. 10:39

o odabiru najbolje ponude za za provedbu javnog natječaja  izbora najpovoljnije ponude   za davanje u najam/zakup školske imovine (a)  zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Osnovne škole Antun Gustav Matoš i to dio kč. br. 556/1 , oranice, površine 5715 m2., k.o. Vukovar, Vukovar

1.            Kao najbolja ponuda za za davanje u najam/zakup školske imovine (a)  zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Osnovne škole Antun Gustav Matoš i to dio kč. br. 556/1 , oranice, površine 5715 m2., k.o. Vukovar, Vukovar je od: Drage Budima, Vrljevac 24, 32249 Tovarnik.

Obrazloženje:

Osnovna škola  A.G.Matoš Tovarnik, Tovarnik na svojoj web stranici i oglasnoj ploči u školi objavila je javni poziv za davanje u najam/zakup školske imovine (a)  zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Osnovne škole Antun Gustav Matoš i to dio kč. br. 556/1 , oranice, površine 5715 m2., k.o. Vukovar, Vukovar.

 Javni poziv objavljen je 17.01.2022.

Pristigla je jedna ponuda i to od: Drage Budima, Vrljevac 24, 32249 Tovarnik.


[OPŠIRNIJE]JAVNI POZIV za davanje u najam/zakup školske imovine
Ivan Kunac / datum: 17. 1. 2022. 11:58

Osnovna škola Antun Gustav Matoš Tovarnik , objavljuje

JAVNI POZIV

za davanje u najam/zakup školske imovine

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKA-SRIJEMSKA

OSNOVNA ŠKOLA ANTUN GUSTAV MATOŠ TOVARNIK

KLASA: 372-02/22-01/1

URBROJ: 2188-94-22-01-01

Tovarnik, 17. siječnja, 2022.

 

Na temelju točke 3. i 14. Odluke o uvjetima i načinu korištenja imovine školskih ustanova čiji je osnivač Vukovarsko–srijemska županija u poslovne svrhe (Sl. glasnik VSŽ br.4/13) i članka 52. Statuta Osnovne škole Antun Gustav Matoš Tovarnik, Osnovna škola Antun Gustav Matoš Tovarnik , objavljuje

 

JAVNI POZIV

 

za davanje u najam/zakup školske imovine

 

I

 

Objavljuje se javni poziv za davanje u najam školske imovine i to:

a)  zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Osnovne škole Antun Gustav Matoš i to dio kč. br. 556/1 , oranice, površine 5715 m2., k.o. Vukovar, Vukovar.

1.       Zemljište se daje u zakup za vegetativno razdoblje 2022. godine.

2.       Zakup traje od potpisivanja ovoga ugovora pa do skidanja ovogodišnjeg usjeva.

 3.       Zakupnina iznosi 1.500,00 kuna.

 

II

 

Pravo sudjelovanja na javnom pozivu imaju fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i pravne osobe čije je sjedište registrirano na području Republike Hrvatske.

 

III

 

Javni poziv će se provesti prikupljanjem pisanih ponuda. Nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

Ponudu na javni poziv treba dostaviti Povjerenstvu za provođenje javnog poziva za najam poljoprivrednog zemljišta na adresu Osnovne škole Antun Gustav Matoš Tovarnik, Vukovarska 1, 32249 Tovarnik, u roku od osam (8) dana od objave javnog poziva.

Uz ponudu treba priložiti:

-        zamolbu

-       presliku domovnice (za fizičke osobe)

-       presliku izvatka iz sudskog registra (za pravne osobe).

Nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

 

IV

 

Otvaranje ponuda održat će se 2 dan od  isteka roka javnog poziva od  8 dana tj.do  28.01.2022. u 14:00 sati.

                Odluku o izboru najpovoljnije ponude Povjerenstvo će donijeti u roku od 15 dana nakon otvaranje ponude.

                Kriterij za odabir najpovoljnije ponude koje ispunjavaju uvjete javnog poziva je najviše ponuđena cijena.

 

V

 

Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u OŠ Antun Gustav Matoš Tovarnik, Vukovarska 1, 32249 Tovarnik ili na telefon 032/524-564, 032/524-007, svakog radnog dana od 10:00 do  13:00 sati.

 

Ravnateljica:

 

Ljiljana Bandić, dipl.uč.  


[OPŠIRNIJE]KRUH I PEKARSKI PROIZVODI
Ivan Kunac / datum: 6. 9. 2021. 10:39

JAVNI  POZIV

Predmet: KRUH I PEKARSKI PROIZVODI

Osnovna škola Antun Gustav Matoš Tovarnik uz suglasnost svih kolegijalnih tijela raspisuje javni poziv za prikupljanje ponuda za nabavu kruha i pekarskih proizvoda. Potreba za školsku godinu 2021./2022. su:   1.920 kom procijenjena količina.  Cijenjene ponude trebaju isto tako sadržavati sljedeće:

- KRUH POLUBIJELI 600g- cijena po kom.

- krajnji rok za dostavu ponude je 20. rujna, 2021. godine

Cijenjene ponude sa svim elementima možete dostaviti na adresu Osnovna škola Antun Gustav Matoš Tovarnik, Vukovarska 1, 32 249 Tovarnik ili na mail škole ured@os-agmatos-tovarnik.skole.hr

Prilikom odabira voditi će se računa o najpovoljnijoj ponudi te kvaliteti proizvoda. Svi sudionici javnog poziva biti će obaviješteno o rezultatima u zakonskom roku.

 

R a v n a t e lj

Ljiljana Bandić, dipl.uč.


[OPŠIRNIJE]odluka o primljenim asistentima
Ivan Kunac / datum: 3. 9. 2021. 10:28

u privitku se nalazi zapisnik sjednice skolskog odbora i odluka o primljenim asistentima


[OPŠIRNIJE]JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA IZVRŠAVANJE POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI
Ivan Kunac / datum: 19. 8. 2021. 09:18

U sklopu projekta „Obrazovanje bez teškoća : implementacija usluge pomoćnika u nastavi/ stručnih komunikacijskih posrednika djeci s teškoćama u razvoju UP.03.2.1.06.0009 koji se provodi u okviru Poziva „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV.“ UP.03.2.1.06 u okviru Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. objavljuje

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi u školi

                                       OŠ ANTUN GUSTAV MATOŠ TOVARNIK

Broj pomoćnika u nastavi: 2 pomoćnika u nastavi

Mjesto rada:  OŠ ANTUN GUSTAV MATOŠ TOVARNIK

 Radno vrijeme:  1 pomoćnik (RN) minimalno 20 sati tjedno ili nepuno radno vrijeme ovisno o potrebama učenika s teškoćama u razvoju i 1  pomoćnik (PN) minimalno 25 sati tjedno ili nepuno radno vrijeme ovisno o potrebama učenika s teškoćama u razvoju

Prijevoz na rad:  djelomično

Vrsta ugovora:  Ugovor o radu na određeno vrijeme, a najduže do kraja nastavne godine 2021/2022

O detaljima možete pročitati u datoteci u nastavku.


[OPŠIRNIJE]O D L U K A
Ivan Kunac / datum: 10. 2. 2021. 17:25

O D L U K A

o odabiru najbolje ponude za za provedbu javnog natječaja  izbora najpovoljnije ponude   za davanje u najam/zakup školske imovine (a)  zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Osnovne škole Antun Gustav Matoš i to dio kč. br. 556/1 , oranice, površine 5715 m2., k.o. Vukovar, Vukovar

1.           Kao najbolja ponuda za za davanje u najam/zakup školske imovine (a)  zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Osnovne škole Antun Gustav Matoš i to dio kč. br. 556/1 , oranice, površine 5715 m2., k.o. Vukovar, Vukovar je od: Drage Budima, Vrljevac 24, 32249 Tovarnik.


[OPŠIRNIJE]JAVNI POZIV za davanje u najam/zakup školske imovine
Ivan Kunac / datum: 25. 1. 2021. 13:05

Na temelju točke 3. i 14. Odluke o uvjetima i načinu korištenja imovine školskih ustanova čiji je osnivač Vukovarsko–srijemska županija u poslovne svrhe (Sl. glasnik VSŽ br.4/13) i članka 52. Statuta Osnovne škole Antun Gustav Matoš Tovarnik, Osnovna škola Antun Gustav Matoš Tovarnik , objavljuje

 

JAVNI POZIV

 

za davanje u najam/zakup školske imovine

 

I

 

Objavljuje se javni poziv za davanje u najam školske imovine i to:

 

a)  zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Osnovne škole Antun Gustav Matoš i to dio kč. br. 556/1 , oranice, površine 5715 m2., k.o. Vukovar, Vukovar.

 

1.       Zemljište se daje u zakup za vegetativno razdoblje 2021. godine.

 

2.       Zakup traje od potpisivanja ovoga ugovora pa do skidanja ovogodišnjeg usjeva.

 

 3.       Zakupnina iznosi 1.500,00 kuna.


[OPŠIRNIJE]RSS


preskoči na navigaciju