preskoči na sadržaj

Osnovna škola Antun Gustav Matoš Tovarnik

Login
Rasporedi

• Raspored sati

Raspored zvona

Čestitka za Dan škole

Zadruga Suncokret

Javni pozivi
Rezultati javnog poziva za pomoćnika u nastavi
Tatjana Vuko-Pejak / datum: 14. 2. 2024. 13:48

[OPŠIRNIJE]JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA IZVRŠAVANJE POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI
Tatjana Vuko-Pejak / datum: 30. 1. 2024. 08:56

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA IZVRŠAVANJE POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI

Škola : OŠ ANTUN GUSTAV MATOŠ TOVARNIK

KLASA: 112-02/24-01/1

URBROJ: 2196-82-24-01-01

Broj spisa: 40/24

OIB:46531402053

Tovarnik  30.01.2024. godine

Temeljem članka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22,156/23) i Poziva „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama – faza VI“, u okviru Europskog socijalnog fonda plus, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., objavljuje

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u u školi

OŠ ANTUN GUSTAV MATOŠ TOVARNIK

 

Broj pomoćnika u nastavi: jedan izvršitelj/ica – nepuno radno vrijeme  - 25 sati tjedno

                                                  

Mjesto rada:  OŠ Antun Gustav Matoš Tovarnik

 Radno vrijeme: minimalno 25 sati tjedno ili nepuno radno vrijeme ovisno o potrebama učenika s teškoćama u razvoju

Prijevoz na rad:  djelomično

 

Vrsta ugovora:  Ugovor o radu na određeno vrijeme, a najduže do kraja nastavne godine 2023./2024.

 

I. UVJETI

– završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje,

– ne postojanje zapreke za zasnivanje radnog odnosa  sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

-  punoljetnost,

-  hrvatsko državljanstvo,

-  zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

-  završeno osposobljavanje u trajanju od najmanje 20 sati koje je najmanje sadržavalo sljedeće elemente programa:

 • osnovna načela obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju s naglaskom na inkluzivno obrazovanje,
 • karakteristike učenika s teškoćama u razvoju (za sve vrste teškoća),
 • podrška učenicima s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnom procesu i razvoju socijalnih vještina (način pružanja pomoći),
 • suradnja s učiteljem/nastavnikom/stručnim timom škole/roditeljima i drugim učenicima,
 • prava učenika s teškoćama u razvoju.

 

 

    Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti kandidati oba spola.

   Ostatak javnog poziva nalazi se u privitku.

 


[OPŠIRNIJE]Javni_poziv_davanje_u_najam-zakup_skolske_imovine
Tatjana Vuko-Pejak / datum: 18. 1. 2024. 08:48

[OPŠIRNIJE]ODLUKU O POCETKU PROVEDBE POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE U ŠKOLI
Ivan Kunac / datum: 13. 9. 2023. 11:03

ODLUKU O POCETKU PROVEDBE POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE U ŠKOLI
1. Odobrava se provodenje postupaka ,

jednostavne nabave u skladu s odredbama
Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Skoli i to sukladno t|.7. za
nabavu roba dija je procijenjena vrijednost jednaka ili veta od 13.272,28 €, a manja od
26.544,56 € za nabaru robu i usluga odnosno d,o 66.366,14 € za radove, a sve u skladu s
vaZe6im Zakonom o javnoi nabavi, za radove za otklanjanje Stete uslijed nevremena
prema troikovniku i to:
- DemontaZa, postavljanje gratlevinske skele- 1- kom, nabava i postavljanje

horizontalnog Zli,eba RS 60 cm- 44 kom. Nabava i postavlianje odvodnih vertikala-
25 kom, uklanjanje nakva5enog poda sa odvozom i zbrinjavanjem na deponiji-
380m2. Sanacija o5te6enih stropova-s0m2, bojan.ie, krpanje, gletanje-150m2,

zamjena oite6ene stolarije sa svim radnjama vadenja postoje6e stolarije i montaZe
nove stolarije-24kom. Izrada i doprema i ugradnja PVC i aluminijske stolarije u
bijeloj boji , kolitina 24 komada, nabava i postavljanje vanjskih klupica, ALu bijela
sa svim potrebnim radovima- 48 kom, nabava i postavljanje novog poda-laminat,
sa svim lajsnama, podlogom ispod laminata i potrebnim radovima- 380 m2.
2. Kao priprema za postupak jednostavne nabave iz tolke 1. ove Odluke izraden je
troikovnik za radove za otklanjanje Stete uslijed nevremena . Sredstva namijenjena
za sanaciju su odobrena od strane 0snivada, Vukovarsko-srijemske Zupanije.
3. Postupak 6e provoditi Povjerensfvo imenovano 0dlukom ravnateljice (KLASA: 602-
0l /23-ffi /9a; URBROJ: 2196-82-23-0L-01 od 01.08.2023. god.J.
4. Temeljem 0dluke Skolskog odbora o provedbi postupka jednostavne nabave i ove
prethodne suglasnosti, Skola 6e s odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o javnoj
nabavi za nabavu radova iz tolke 1. ove Odluke.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom dono5enja.


[OPŠIRNIJE]Odluka o izboru najpovoljnije ponude
Ivan Kunac / datum: 13. 9. 2023. 10:58

U privitku se nalazi odluka o izboru najpovoljnije ponude za radove na otklanjanju šteta uslijed nevremena.


[OPŠIRNIJE]Odluka o odabiru najbolje ponude
Ivan Kunac / datum: 11. 9. 2023. 08:58

                                                                         O D L U K A

o odabiru najbolje ponude za  Osnovnu školu Antuna Gustava Matoša Tovarnik, koja je uz  suglasnost svih kolegijalnih tijela raspisala  javni poziv za prikupljanje ponuda za nabavu kruha i pekarskih proizvoda. Potrebe za školsku godinu 2023./2024. su:  2000 kom procijenjena količina.  Ponude su trebale sadržavati sljedeće:

- KRUH POLUBIJELI 600g- cijena po kom.

- KRUH SA SJEMENKAMA 600g -cijena po kom.

- krajnji rok za dostavu ponude je 09. rujna, 2023. godine

Obrazloženje:

Osnovna škola  A.G.Matoš Tovarnik, Tovarnik na svojoj web stranici i oglasnoj ploči u školi objavila je javni poziv poziv za prikupljanje ponuda za nabavu kruha i pekarskih proizvoda. Potrebe za školsku godinu 2023./2024. su:  2000 kom procijenjena količina.  Ponude su trebale sadržavati sljedeće:

- KRUH POLUBIJELI 600g- cijena po kom.

- krajnji rok za dostavu ponude je 09. rujna, 2023

Pristigla je jedna ponuda i to od: ENIS d.o.o. Hrvatskih Dragovoljaca 10,  32249 Tovarnik.

Sukladno uvjetu najpovoljnije ponude i jedine , odabrana je  ponuda  : ENIS d.o.o. Hrvatskih Dragovoljaca 10,  32249 Tovarnik.


[OPŠIRNIJE]Rezultati javnog poziva za pomoćnike u nastavi
Ivan Kunac / datum: 5. 9. 2023. 18:44

U privitku se nalaze odluke o izboru pomoćnika u nastavi.


[OPŠIRNIJE]Javni poziv kruh i pekarski proizvodi
Ivan Kunac / datum: 28. 8. 2023. 07:51

Osnovna Skola Antun Gustav Matoš Tovarnik uz suglasnost svih kolegijalnih tijela raspisuje javni poziv za prikupljanje ponuda za nabavu kruha i pekarskih proizvoda. potreba za lkolsku godinu 2023./2024. Detalji se nalaze u dokumentu u privitku.


[OPŠIRNIJE]JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA IZVRŠAVANJE POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI
Ivan Kunac / datum: 23. 8. 2023. 08:54

Broj pomoćnika u nastavi: jedan izvršitelj/ica – nepuno radno vrijeme  - 20 sati tjedno                                                   

Mjesto rada:  OŠ Antun Gustav Matoš Tovarnik

 Radno vrijeme: minimalno 20 sati tjedno ili nepuno radno vrijeme ovisno o potrebama učenika s teškoćama u razvoju

Prijevoz na rad:  djelomično

Vrsta ugovora:  Ugovor o radu na određeno vrijeme, a najduže do kraja nastavne godine 2023./2024.

I. UVJETI

– završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje,

– ne postojanje zapreke za zasnivanje radnog odnosa  sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

-  punoljetnost,

-  hrvatsko državljanstvo,

-  zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

-  završeno osposobljavanje u trajanju od najmanje 20 sati koje je najmanje sadržavalo sljedeće elemente programa:

 • osnovna načela obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju s naglaskom na inkluzivno obrazovanje,
 • karakteristike učenika s teškoćama u razvoju (za sve vrste teškoća),
 • podrška učenicima s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnom procesu i razvoju socijalnih vještina (način pružanja pomoći),
 • suradnja s učiteljem/nastavnikom/stručnim timom škole/roditeljima i drugim učenicima,
 • prava učenika s teškoćama u razvoju.

     Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti kandidati oba spola.
Ostatak javnog poziva nalazi se u privitku.

 


[OPŠIRNIJE]JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA IZVRŠAVANJE POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI
Ivan Kunac / datum: 23. 8. 2023. 08:52

Broj pomoćnika u nastavi: jedan izvršitelj/ica – nepuno radno vrijeme  - 25 sati tjedno

Mjesto rada:  OŠ Antun Gustav Matoš Tovarnik

 Radno vrijeme: minimalno 25 sati tjedno ili nepuno radno vrijeme ovisno o potrebama učenika s teškoćama u razvoju

Prijevoz na rad:  djelomično

Vrsta ugovora:  Ugovor o radu na određeno vrijeme, a najduže do kraja nastavne godine 2023./2024.

I. UVJETI

– završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje,

– ne postojanje zapreke za zasnivanje radnog odnosa  sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

-  punoljetnost,

-  hrvatsko državljanstvo,

-  zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

-  završeno osposobljavanje u trajanju od najmanje 20 sati koje je najmanje sadržavalo sljedeće elemente programa:

 • osnovna načela obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju s naglaskom na inkluzivno obrazovanje,
 • karakteristike učenika s teškoćama u razvoju (za sve vrste teškoća),
 • podrška učenicima s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnom procesu i razvoju socijalnih vještina (način pružanja pomoći),
 • suradnja s učiteljem/nastavnikom/stručnim timom škole/roditeljima i drugim učenicima,
 • prava učenika s teškoćama u razvoju.

     Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti kandidati oba spola.
Ostatak javnog poziva nalazi se u privitku.


[OPŠIRNIJE]RSS


preskoči na navigaciju