preskoči na sadržaj

Osnovna škola Antun Gustav Matoš Tovarnik

Login
Rasporedi

• Raspored sati

Raspored zvona

Javni pozivi
: Prikupljanje ponuda za vanjskog pružatelja usluga za poslove pripreme 98 objeda u obliku toplog obroka
Ivan Kunac / datum: 10. 3. 2020. 14:19

Osnovna škola Antun Gustav Matoš Tovarnik uz suglasnost svih kolegijalnih tijela raspisuje javni poziv za prikupljanje ponuda za vanjskog pružatelja usluga za  poslove pripreme 98 objeda u obliku toplog obroka, te poslove planiranja, preuzimanja namirnica, pripreme i podjele toplog obroka, čišćenja  održavanja kuhinje te ostale poslove koji proizlaze iz godišnjeg plana i programa rada škole i drugih propisa  u osnovnoj školi

JAVNI POZIV

 

za prikupljanje ponuda za vanjskog pružatelja usluga za  poslove pripreme 98 objeda u obliku toplog obroka, te poslove planiranja, preuzimanja namirnica, pripreme i podjele toplog obroka, čišćenja  održavanja kuhinje te ostale poslove koji proizlaze iz godišnjeg plana i programa rada škole i drugih propisa  u osnovnoj školi

 

1. Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o zabrani zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (NN broj 70/16, 50/17 I 37/18) upućujemo vam javni poziv za prikupljanje ponude:

 

2. Za pružanje usluge  za  poslove pripreme 98 objeda u obliku toplog obroka, te poslove planiranja, preuzimanja namirnica, pripreme i podjele toplog obroka, čišćenja  održavanja kuhinje te ostale poslove koji proizlaze iz godišnjeg plana i programa rada škole i drugih propisa  u osnovnoj školi u osnovnoj školi trebamo jednu osobu na puno radno vrijeme ( 8 sati dnevno)  za svaki radni dan u tjednu od ponedjeljka do petka zbog specifičnosti rada u školstvu.

 

3.Molimo da nam specificirate sve troškove pružanja vaše usluge za puno radno vrijeme  ( plaća zaposlenika, prijevoz) u OŠ Antun Gustav Matoš, Tovarnik.

 

4. Rok za prikupljanje ponuda za nabavu usluga je 8 dana.

 

5. Kriterij za odabir je najniža cijena.

 

Cijenjene ponude sa svim elementima možete dostaviti na adresu Osnovna škola Antun Gustav Matoš Tovarnik, Vukovarska 1, 32 249 Tovarnik ili na mail škole ured@os-agmatos-tovarnik.skole.hr

S naznakom ,,Ne otvaraj“

•             Obavijesti u vezi predmeta javnog poziva: ured@os-agmatos-tovarnik.skole.hr; Tel:032/524-564 ili 524-007.

 Svi sudionici javnog poziva biti  obaviješteni o rezultatima u zakonskom roku.

R a v n a t e lj i c a

Ljiljana Bandić, dipl.uč.


[OPŠIRNIJE]prikupljanje ponuda za vanjskog pružatelja usluga za računovodstvene i knjigovodstvene poslove u osnovnoj školi
Ivan Kunac / datum: 10. 3. 2020. 14:18

JAVNI POZIV

 

za prikupljanje ponuda za vanjskog pružatelja usluga za računovodstvene i knjigovodstvene poslove u osnovnoj školi te ostale poslove koji proizlaze iz godišnjeg plana i programa rada škole i drugih propisa  u osnovnoj školi

 

1. Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o zabrani zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (NN broj 70/16, 50/17 I 37/18) upućujemo vam javni poziv za prikupljanje ponude:

 

2. Za pružanje usluge  za računovodstvene i knjigovodstvene poslove u osnovnoj školi te ostale poslove koji proizlaze iz godišnjeg plana i programa rada škole i drugih propisa  u osnovnoj školi, trebamo jednu osobu na puno radno vrijeme ( 8 sati dnevno)  za svaki radni dan u tjednu od ponedjeljka do petka zbog specifičnosti rada u školstvu.

 

3.Molimo da nam specificirate sve troškove pružanja vaše usluge za puno radno vrijeme  ( plaća zaposlenika, prijevoz) u OŠ Antun Gustav Matoš, Tovarnik.

 

4. Rok za prikupljanje ponuda za nabavu usluga je 8 dana.

 

5. Kriterij za odabir je najniža cijena.

 

Cijenjene ponude sa svim elementima možete dostaviti na adresu Osnovna škola Antun Gustav Matoš Tovarnik, Vukovarska 1, 32 249 Tovarnik ili na mail škole ured@os-agmatos-tovarnik.skole.hr

S naznakom ,,Ne otvaraj“

•             Obavijesti u vezi predmeta javnog poziva: ured@os-agmatos-tovarnik.skole.hr; Tel:032/524-564 ili 524-007.

 Svi sudionici javnog poziva biti  obaviješteni o rezultatima u zakonskom roku.

R a v n a t e lj i c a

Ljiljana Bandić, dipl.uč.


[OPŠIRNIJE]Obavijest o odabiru ponude
Ivan Kunac / datum: 12. 12. 2019. 13:13

OBAVIJEST :višednevna ekskurzija –RODITELJSKI SASTANAK

Na roditeljskom sastanku roditelja učenika 7., 8a i 8b razreda održanog 11.12.2019. prisustvovale su predstavnici turističkih agencija čije su ponude odgovarale javnom pozivu za organizaciju višednevne ekskurzije, te roditeljima prezentirale svoje ponude.

Prisutni roditelji svojim potpisom odabrali su turističku agenciju Astralis travel.


[OPŠIRNIJE]Zapisnik sastanka povjerensta za javni poziv za skolsku ekskurziju
Ivan Kunac / datum: 5. 12. 2019. 20:03

U četvrtak, 5.12.2019. u prostorijama škole održan je sastanak Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za školsku ekskurziju učenika 7. i 8. razreda. Na sastanku su pristvovali razrednici 7., 8.a i 8.b razreda, predsjednici razreda (7.razred - Ana Grgić, 8.a razred - Luka Kožul, 8.b razred - Marija Tadić), te predstavnici roditelja (7.razred - Viktoria Lovrić, 8.a - Ivana Kožul, 8.b - predstavnik roditelja nije prisutan). Utvrđeno je da je pristiglo 5 punuda i sve udovoljavaju uvjetima iz Javnog poziva. Kao najpovoljnije odabrane su 3 ponude i to agencija: Compakt Vukovar, Astralis i Arriva travel.

Pozivaju se predstavnici navedenih agencija da svoje ponude predstave roditeljima na roditeljskom sastanku koji će se održati u srijedu 11.12.2019. u 17 sati. 

[OPŠIRNIJE]Javni poziv - višednevna ekskurzija
Ivan Kunac / datum: 21. 11. 2019. 11:39

U privitku se nalazi javni poziv.


[OPŠIRNIJE]Javni poziv - pekarski proizvodi
Ivan Kunac / datum: 24. 9. 2019. 11:59

OSNOVNA ŠKOLA ANTUN GUSTAV MATOŠ TOVARNIK
TOVARNIK
32249 TOVARNIK, Vukovarska 1, OIB. 46531402053
Tel. 032 /524-564;524-007    Fax. 032/424-940
E- mail: ured@os-agmatos-tovarnik.skole.hr
KLASA: 112-03-01-01/32
URBROJ: 2188-94-19-01-01
Tovarnik, 7. listopada, 2019.godine


                                         JAVNI  POZIV


Predmet: KRUH I PEKARSKI PROIZVODI


Osnovna škola Antun Gustav Matoš Tovarnik uz suglasnost svih 
kolegijalnih tijela raspisuje javni poziv za prikupljanje ponuda za 
nabavu kruha i pekarskih proizvoda. Potreba za školsku godinu 
2019./2020. su:   cca 500 kom procijenjena količina.  Cijenjene ponude 
trebaju isto tako sadržavati sljedeće:
- KRUH BIJELI 600g- cijena po kom.
- krajnji rok za dostavu ponude je 07. listopada, 2019. godine
Cijenjene ponude sa svim elementima možete dostaviti na adresu Osnovna 
škola Antun Gustav Matoš Tovarnik, Vukovarska 1, 32 249 Tovarnik ili 
na mail škole ured@os-agmatos-tovarnik.skole.hr
Prilikom odabira voditi će se računa o najpovoljnijoj ponudi te 
kvaliteti proizvoda. Svi sudionici javnog poziva biti će obaviješteno 
o rezultatima u zakonskom roku.

R a v n a t e lj
Ljiljana Bandić, dipl.uč


[OPŠIRNIJE]ODLUKU o izboru
Ivan Kunac / datum: 23. 7. 2019. 09:11

odabira najpovoljnije ponude  za Osnovna škola Antun Gustav Matoš Tovarnik  za prikupljanje ponuda za obveznih predmeta prema  Konačnoj  listi odabranih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava    prema odabiru stručnih aktiva u školi za OŠ Antun Gustav Matoš Tovarnik. namijenjenih za učenike škole za školsku godinu 2019./2020.  

-             Nakon otvaranja pristiglih ponuda, pregleda i ocjene ponuda, napravljen je odabir najpovoljnije ponude sukladno uvjetima propisanim dokumentacijom/Odlukom za prikupljanje ponuda.  Sastavljen je zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, napravljeno rangiranje ponuda sukladno kriteriju za odabir ponuda,te  prijedlog za odabir najpovoljnije ponude sukladno kriteriju za odabir i uvjetima propisanim dokumentacijom/Odlukama za prikupljanje ponuda ili poništenje postupka.

 

-             Pristigle ponude su rangirane i to:

1. Osječka trgovina papirom

Kneza Trpimira 4

31000 Osijek

Najbolja pristigla ponuda je izabrana na osnovu : u potpunosti je u skladu s javnim pozivom i navedenim svim  tehničkim specifikacijama koji uključuju I udžbenike izbornih predmeta i to :

 

1. Osječka trgovina papirom

Kneza Trpimira 4


[OPŠIRNIJE]RSS


preskoči na navigaciju