preskoči na sadržaj

Osnovna škola Antun Gustav Matoš Tovarnik

Login
Rasporedi

• Raspored sati

Raspored zvona

Čestitka za Dan škole

Zadruga Suncokret

Dokumenti škole

Godišnji planovi:

 Godišnji plan i program za šk.god. 2021./2022.

• Godišnji plan i program za šk.god. 2020./2021.

Godišnji plan i program za šk.god. 2019./2020.

• Godišnji plan i program za šk.god. 2018./2019.

• Godišnji plan i program za šk.god. 2017./2018.

• Godišnji plan i program za šk.god. 2016./2017.

• Godišnji plan i program za šk.god. 2015./2016.

• Godišnji plan i program za šk.god. 2014./2015.

 

Kurikulum OŠ A. G. Matoš Tovarnik:

• Kurikulum za šk. god. 2021./2022.

• Kurikulum za šk. god. 2020./2021.

 Kurikulum za šk. god. 2019./2020.

• Kurikulum za šk. god. 2018./2019.

Kurikulum za šk. god. 2017./2018.

Kurikulum za šk. god. 2016./2017.

 

Etički kodeks i odluka o zaštiti podataka:

Etički kodeks
Odluka o imenovanju osoba službenika za zaštitu podataka
Obrazac privole za objavu oobnih podataka
Osobe odgovorne za obradu osobnih podataka
Politika privatnosti
Pravilnik o obradi i žaštitu osobnih podataka
Cookies
Evidencija ektivnosti obrade osobnih podataka

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka u OŠ Antuna Gustava Matoša Tovarnik
OŠ Antun Gustav Matoš Tovarnik, Vukovarska 1, 32249 Tovarnik
telefon:032/524-564
e-pošta:ured@agmatos-tovarnik.skole.hr

Kućni red

Kućni red

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama

• Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja te vrednovanju kandidata

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja te vrednovanju kandidata 

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi:

• Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi 2019

• Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi 2010

• Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi 2020

PRAVILNIK O VLADANJU:

• Pravilnik o vladanju

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE  U ŠKOLI
• Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u školi

Pravilnik o dodjeli nagrada i pohvala učenicima:

Pravilnik o dodjeli nagrada i pohvala učenicima

Pravilnik o stručnoj spremi učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu:

• Pravilnik o stručnoj spremi učitelja i sručnih suradnika u osnovnom školstvu

Pravilnik o zaštiti od požara:

Pravilnik o zaštiti od požara

Katalog informacija:

Katalog informacija

Zahtjev za izdavanje duplikata svjedodžbe:

Zahtjev za izdavanje duplikata svjedodžbe

Dodatak za izdavanje duplikata svjedodžbi ili prijepisa

Statut škole:

Statut škole

Pravilnik o radu

Pravilnik o radu
• Odluka o izmjeni Pravilnika o radu
• Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi:

• Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi

Godišnje izvješće škole:

Godišnje izvješće 2021.
Godišnje izvješće 2020.
Godišnje izvješće 2019.
Godišnje izvješće 2018.

Godišnje izvješće 2017.

Financijsko izvješće za 2021. godinu:

Bilješke (4.2.2022.)
Financijsko izvješće (4.2.2022.)

Financijsko izvješće za 2020. godinu:

Bilješke (4.2.2021.)
Financijsko izvješće (4.2.2021.)
 

Odluka o imenovanju službenika za informiranje u OŠ A. G. Matoš Tovarnik:

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Zahtjev za pristup informacijama podnosi se Službeniku za informiranje putem obrasca i to:

na e-mail škole: ured@os.agmatos-tovarnik.skole.hr
na fax: 032 524-564,
na adresu: Osnovna škola Antun Gustav Matoš Tovarnik
usmeno na zapisnik.

Sukladno odredbi članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) Osnovna škola A.G.Matoš Tovarnik imenovala je Službenika za informiranje u osobi tajnika škole .

Sukladno odredbi članka 19. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) škola ima pravo tražiti naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije (troškovi kopiranja, poštarine..)

• Odluka o imenovanju službenika za informiranje u OŠ A. G. Matoš Tovarnik

Zahtjev za pristup informacijama

• Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

• Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

• Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave 

• Godišnje izvjeće - pravo na pristup informacijama

 

Pravilnik o čuvanju, korištenju, odabiranju i izlučivanju arhivskog i registraturnog gradiva 

• Pravilnik o čuvanju, korištenju, odabiranju i izlučivanju arhivskog i registraturnog gradiva
• Poseban popis arhivskog i dokumentarnog gradiva s rokom čuvanja

Pravilnik o blagajničkom poslu:
Pravilnik o blagajničkom poslu

Pravilnik o nabavi roba, usluga i radova male vrijednosti:

Pravilnik o nabavi roba, usluga i radova male vrijednosti

• Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u školi

 

Pravilnik o nadoknadi štete:

• Pravilnik o nadoknadi štete

 

Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava 

učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima:

• Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih djelatnika

 

Poslovnik o radu kolegijalnih tijela:

• Poslovnik o radu kolegijalnih tijela

Poslovnik školskog odbora:

• Poslovnik školskog odbora

Pravilnik o sistematizaciji:

• Pravilnik o sistematizaciji

Pravilnik o radu školske kuhinje OŠ A.G.Matoš Tovarnik:

• Pravilnik o radu školske kuhinje OŠ A.G.Matoš Tovarnik

 

Klasifikacijski plan:

Klasifikacijski plan

Financijski plan:

• Financijski plan za 2022.

Obrazloženje financijskog plana za 2022.

• Odluka o donošenju financijskog plana za 2022.

• Financijski plan za 2021.

Obrazloženje financijskog plana za 2021.

• Odluka o donošenju financijskog plana za 2021.
Financijski plan za 2020.

Obrazloženje financijskog plana za 2020.

• Odluka o donošenju financijskog plana za 2020.

Financijski plan za 2019.

Obrazloženje financijskog plana za 2019.

Plan nabave:

• Odluka o donošenju plana nabave za 2022.

• Plan nabave 2022.

• Odluka o donošenju plana nabave za 2021.

• Plan nabave 2021.

• Odluka o donošenju plana nabave za 2020.

• Plan nabave 2020

Odluka o donošenju plana nabave za 2020.

Plan nabave 2019.

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka:

• Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka

Obrazac za izvješće o provedbi zakona članak 25. ZPP:

• Obrazac za izvješće o provedbi zakona članak 25. ZPP

 

Pravilnik o duhanskim proizvodima:

Pravilnik o duhanskim proizvodima

 

Odluka o proceduri praćenja i naplate prihoda i primitka:

• Proceduru praćenja i naplate prihoda i primitaka

Odluka o proceduri praćenja i naplate prihoda i uplata

 Evidencija ugovora o poslovnoj suradnji: 

•  Evidencija ugovora o poslovnoj suradnji
• Evidencija ugovora o sklopljenoj poslovnoj suradnji

Procedure:

Procedura upravljanja ugovorima
Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga
PROCEDURA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU ŠKOLE
Procedura isprave
Procedura Blagajničkog poslovanja
Pravilnik o ostvarenju i korištenju vlastitih prihoda

Protokoli:


Podaci o osobi ovlaštenoj za primanje i rješavanje pritužbi
vezanih uz zaštitu dostojanstva u ustanovi OŠ Antun Gustav Matoš Tovarnik: Marija Beljo; 032/524-564, e-adresu ovlaštene
osobe: ured@os-agmatos-tovarnik.skole.hr
Odluka o imenovanju osobe

Razni dokumenti:

Izdavanje duplikata svjedodžbe

Procedura izdavanja duplikata svjedodžbe ili prijepisa

Upute o izbornoj nastavi, izostancima i uporabi mobitela

Obrazac za ispis učenika s izborne nastave

Zahtjev za oslobođenje plaćanja pristojbe

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

preskoči na navigaciju