preskoči na sadržaj

Osnovna škola Antun Gustav Matoš Tovarnik

Login
Rasporedi

• Raspored sati

Raspored zvona

Oglasna ploča
ODLUKA o imenovanju ravnateljice Osnovne škole Antun Gustav Matoš Tovarnik
Ivan Kunac / datum: 5. 12. 2019. 20:04

                                                                         ODLUKU

 

    O imenovanju ravnateljice Osnovne škole Antun Gustav Matoš Tovarnik

                                                                        Članak 1.

 LJILJANA BANDIĆ, OIB:75447592432 iz Vinkovaca, Ivana Gorana Kovačiča 64, diplomirani učitelj  imenuje se ravnateljicom Osnovne škole Antun Gustav Matoš Tovarnik, Tovarnik na mandat od pet (5) godina.

                                                                       Članak 2.

Mandat iz točke 1. Ove Odluke počinje teći dana  07. veljače 2020. godine.

                                                                       Članak 3.

Predsjednica Školskog odbora sklopit će ugovor o radu s imenovanom ravnateljicom.

                                                                  Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom dobivanja suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja. Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana dostave zahtjeva za suglasnošću, smatra se da je suglasnost dana.


[OPŠIRNIJE]Poziv na sjednicu školskog odbora
Ivan Kunac / datum: 28. 11. 2019. 12:21

SVIM ČLANOVIMA ŠKOLSKOG ODBORA

 

Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, članka 75. Statuta Škole i članka 12. Poslovnika o radu kolegijalnih tijela sazivam sjednicu

 

ŠKOLSKOG ODBORA

Za ponedjeljak , 02.prosinca, 2019. godine s početkom u 16 sati u prostorijama  škole u Tovarniku.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice,

2. Predstavljanje  programa rada kandidata za radno mjesto ravnatelja škole  za mandatno razdoblje na sjednici ŠO,

3. Na temelju dostavljenih  pisanih  zaključaka učiteljskog vijeća, vijeća roditelja i radničkog vijeća/skupa  radnika školski odbor javnim glasovanjem donosi Odluku o  imenovanju ravnatelja/ice škole.

4. Donošenje i usvajanje Odluke o   imenovanju ravnatelja/ice škole.


[OPŠIRNIJE]Poziv na sjednicu učiteljskog vijeća
Ivan Kunac / datum: 15. 11. 2019. 13:58

SVIM ČLANOVIMA UČITELJSKOG VIJEĆA

Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, članka 75. Statuta Škole i članka 12. Poslovnika o radu kolegijalnih tijela sazivam sjednicu UČITELJSKOG VIJEĆ Za četvrtak, 21. studenoga, 2019. godine s početkom u 14 sati u prostorijama  škole u Tovarniku.

Za sjednicu predlažem slijedeći DNEVNI RED:

       1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice,

       2.Analiza realiziranih aktivnosti u studenome, planiranje aktivnosti za prosinac,

      3. Izvješće sa sjednica RV o odgojno-obrazovnoj situaciji (po dogovoru učitelja s voditeljima aktiva –pojedinačno ili voditelji aktiva za sve),

      4. Izvješće sa stručnog državnog skupa ravnatelja,

      5. Aktualnosti.


[OPŠIRNIJE]ODLUKA
Ivan Kunac / datum: 8. 11. 2019. 12:48

                   O D L U K A

1.           Na radno mjesto učitelja/ice edukatora/ce rehabilitatora/ice  na određeno puno radno vrijeme,   prima se MARIJA GRGIĆ, iz Vukovara, magistra primarnog obrazovanja.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se podnijeti pritužba u roku od 15 dana tijelu koje je Odluku i donijelo.

 

 

                                                                             Ravnateljica škole:

 

                                                                             Ljiljana Bandić, dipl.uč


[OPŠIRNIJE]ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA IMENOVANJE RAVANTELJA
Ivan Kunac / datum: 8. 11. 2019. 12:47

ODLUKA

O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

OSNOVNE ŠKOLE ANTUN GUSTAV MATOŠ TOVARNIK, TOVARNIK

 

I.

Školski odbor Osnovne škole Antun Gustav Matoš Tovarnik, Tovarnik jednoglasno je, s sedam glasova za, donio Odluku o raspisivanju natječaja o imenovanju ravnatelja/ice Osnovne škole Antun Gustav Matoš Tovarnik, Tovarnik.

 

II.

Natječaj o imenovanju ravnatelja/ice Osnovne škole Antun Gustav Matoš Tovarnik, Tovarnik  objavit će se u  „Narodnim novinama“ službenom listu Republike Hrvatske i na mrežnim stranicama Osnovne škole  Antun Gustav Matoš Tovarnik, Tovarnik  http://os-agmatos-tovarnik.skole.hr/

Rok za podnošenje prijave je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, službenom listu Republike Hrvatske.

 

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


[OPŠIRNIJE]zapisnik sjednice školskog odbora
Ivan Kunac / datum: 8. 11. 2019. 12:43

U privitku se nalazi skraćeni zapisnik sjednice školskog odbora


[OPŠIRNIJE]Poziv na sjednicu školskog odbora
Ivan Kunac / datum: 31. 10. 2019. 13:56

SVIM ČLANOVIMA ŠKOLSKOG ODBORA

Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, članka 75. Statuta Škole i članka 12. Poslovnika o radu kolegijalnih tijela sazivam sjednicu

ŠKOLSKOG ODBORA

Za utorak , 05.studenoga, 2019. godine s početkom u 17 sati u prostorijama  škole u Tovarniku.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice,

2. Primanje kandidata u radni odnos po zaključenju natječaja za učitelja/icu edukatora-rehabilitatora,

 3. Odluka ŠO o raspisivanju natječaja za ravnatelja škole,

4.  Razno   


[OPŠIRNIJE]Odluka o početku i završetku nastavne godine 2019./2020.
Ivan Kunac / datum: 27. 6. 2019. 20:58

U privitku se nalazi odluka o početku i završetku nastavne godine 2019./2020.


[OPŠIRNIJE]Poveznice za upitnike "Škola za život"
Ivan Kunac / datum: 10. 6. 2019. 21:22

U nastavku se nalaze upitnici koje su učenici i djelatnici dužni ispuniti u sklopu eksperimentalnog programa "Škola za život" najkasnije do 23.6.2019. 

Upitnik za učenike 5. i 7. razreda 
https://upitnik.carnet.hr/index.php/312635?lang=hr

Upitnik za nastavnike
https://upitnik.carnet.hr/index.php/632636?lang=hr

 

Upitnik za stručne suradnike 
https://upitnik.carnet.hr/index.php/578532?lang=hr

Upitnik za ravnateljicu
https://upitnik.carnet.hr/index.php/633122?lang=hr


[OPŠIRNIJE]zapisnik sjednice školskog odbora
Ivan Kunac / datum: 25. 5. 2019. 14:27

U privitku se nalazi zapisnik sjednice Školskog odbora i odluka o zaposlenju


[OPŠIRNIJE]Poziv na sjednicu školskog odbora
Ivan Kunac / datum: 21. 5. 2019. 12:40

SVIM ČLANOVIMA ŠKOLSKOG ODBORA

Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, članka 75. Statuta Škole i članka 12. Poslovnika o radu kolegijalnih tijela sazivam sjednicu

ŠKOLSKOG ODBORA

Za četvrtak , 23.svibnja, 2019. godine s početkom u 17 sati u prostorijama  škole u Tovarniku.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice,

2. Odluka o primanju djelatnika za radno mjesto:učitelj/ice- edukator/ice rehabilitator/ice, nakon provedenog natječaja.

3. Razno             


[OPŠIRNIJE]Poziv na sjednicu učiteljskog vijeća
Ivan Kunac / datum: 10. 5. 2019. 11:27

SVIM ČLANOVIMA UČITELJSKOG VIJEĆA

Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, članka 75. Statuta Škole i članka 12. Poslovnika o radu kolegijalnih tijela sazivam sjednicu

UČITELJSKOG VIJEĆA

Za  četvrtak , 16. 05.  2019. godine s početkom u 14 sati u prostorijama  škole u Tovarniku.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

       1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice,

       2. Dogovor o video-prezentaciji škole i učitelja(datum, međupredmetne teme, odgojno-obrazovna očekivanja po odgojno-obrazovnim ciklusima i domenama, ishodi, vrednovanja).

Napomena. Svatko razmisliti o svom predmetu i dati prijedlog.

         3. Formiranje povjerenstva za vrednovanje rada i discipline razreda.

         4. Aktivnosti do kraja školske godine.

          5. Razno.  


[OPŠIRNIJE]Zapisnik sjednice Školskog odbora
Ivan Kunac / datum: 9. 4. 2019. 12:45

[OPŠIRNIJE]ODLUKU O NEIZBORU KANDIDATA PRIJEVLJENIH NA NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA UČITELJA/ICE EDUKATORA/ICE- REHABILITATORA/ICE
Ivan Kunac / datum: 9. 4. 2019. 12:39

ODLUKU O NEIZBORU KANDIDATA PRIJEVLJENIH NA NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA UČITELJA/ICE EDUKATORA/ICE- REHABILITATORA/ICE

  1. Prema objavljenom natječaju za zasnivanje radnog odnosa od 25.03.2019. godine nije izabran  kandidat/kinja na radno mjesto učitelja/icu edukatora-rehabilitatora/ce na puno neodređeno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica.
  2. Ova Odluka dostaviti će se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i objaviti na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči OŠ Antun Gustav Matoš Tovarnik.

Obrazloženje: OŠ Antun Gustav Matoš Tovarnik objavila je dana 25.03.2019. godine na svojim mrežnim stranicama i oglasnoj ploči kao i na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto učitelja/icu edukatora-rehabilitatora na puno neodređeno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica.

U tekstu natječaja pogrešno je naveden Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ( Narodne novine, broj: 47/96., 56/01) umjesto  Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj  školi ( Narodne novine, broj 6/19.) prema kojemu su kandidati dužni ispunjavati uvjete prilikom prijavljivanja na natječaj.

 

Slijedom navedenog razloga, na sjednici Školskog odbora održanoj dana  05. 04.2019. godine nije izabran kandidat/kinja na objavljeni natječaj za radno mjesto učitelja/ice edukatora/ce-rehabilitatora/ice na puno neodređeno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica.

 

Natječaj za  radno mjesto učitelja/icu edukatora-rehabilitatora na puno neodređeno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica,  biti će objavljen ponovo.

  1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

[OPŠIRNIJE]Poziv na sjednicu školskog odbora
Ivan Kunac / datum: 3. 4. 2019. 13:45

SVIM ČLANOVIMA ŠKOLSKOG ODBORA

Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, članka 75. Statuta Škole i članka 12. Poslovnika o radu kolegijalnih tijela sazivam sjednicu

ŠKOLSKOG ODBORA

Za petak , 05.travnja, 2019. godine s početkom u 19 sati u prostorijama  škole u Tovarniku.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice,

2. Odluka o primanju djelatnika za radno mjesto:učitelj/ice- edukator/ice rehabilitator/ice, nakon provedenog natječaja.

3. Razno             


[OPŠIRNIJE]RSS


preskoči na navigaciju