preskoči na sadržaj

Osnovna škola Antun Gustav Matoš Tovarnik

Login
Rasporedi

• Raspored sati

Raspored zvona

Čestitka za Dan škole

Zadruga Suncokret

Natječaji
Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto kuhar/ica
Ivan Kunac / datum: 12. 12. 2023. 14:47

Izvješćujemo vas da je prema natječaju za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno radno vrijeme — kuhar/ica — 12 sati ukupnog tjednog radnog vremena — 1 izvršitelj, novootvoreni poslovi, uz uvjet probnog rada u trajanju od dva mjeseca objavljenog dana 21. studenog, 2023. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči OŠ Antun Gustav Matoš Tovarnik, a na temelju izvješća Povjerenstva koje sudjeluje u procjeni i vrednovanju kandidata, na prijedlog ravnateljice škole uz prethodnu suglasnost školskog odbora na sjednici održanoj dana 11.12.2023. godine odabrana Magdalena Serafini, kuharica,Tovarnik . Dana 12.12.2023. sklopit će se ugovor o radu s Magdalenom Serafini, kuharicom, Tovarnik, na neodređeno nepuno radno vrijeme. Obavijest o izboru kandidata objavljena je 12. prosinca, 2023. godine na mrežnoj stranici OŠ Antun Gustav Matoš Tovarnik http://www.os-agmatos-tovarnik.skole.hr/skola/ploca i oglasnoj ploči škole.


[OPŠIRNIJE]Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto učitelja/ice matematike
Ivan Kunac / datum: 12. 12. 2023. 14:45

Izvješćujemo vas da je prema natječaju za zasnivanje radnog odnosa učitelja/icu matematike na određeno nepuno radno vrijeme-6/10 sati u nastavi i ukupno tjedno radno vrijeme, radi povećanog opsega posla zbog sudjelovanja u eksperimentalnom programu „Osnovna škola-kao cjelodnevna školaUravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja” temeljem Odluke MZO od 22.05.2023. odnosno do 21.1ipnja, 2024. godine. objavljenog dana 21. studenog, 2023. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči OŠ Antun Gustav Matoš Tovarnik, a na temelju izvješća Povjerenstva koje sudjeluje u procjeni i vrednovanju kandidata, na prijedlog ravnateljice škole uz prethodnu suglasnost školskog odbora na sjednici održanoj dana 11.12.2023. godine odabrana Martina Žgela, magistra primarnog obrazovanja, Ivankovo . Dana 12.12.2023. sklopit će se ugovor o radu s Martinom Žgelom, magistrom primarnog obrazovanja, Ivankovo, na određeno nepuno radno vrijeme do pet mjeseci, odnosno do zasnivanja radnog odnosa na temelju ponovljenog natječaja. Obavijest o izboru kandidata objavljena je 12. prosinca, 2023. godine na mrežnoj stranici OŠ Antun Gustav Matoš Tovarnik http://www.os-agmatostovarnik.skole.hr/skola/ploca i oglasnoj ploči škole.


[OPŠIRNIJE]POZIV NA PROCJENU KANDIDATA ZA ZAPOŠLJAVANJE
Ivan Kunac / datum: 4. 12. 2023. 13:36

POZIV NA PROCJENU KANDIDATA ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

1. Usmena procjena kandidatkinje u postupku natječaja  za radno mjesto kuhara/kuharice

 

održat će dana 7. prosinca (četvrtak) u 13:00 u Osnovnoj školi A.G.Matoš Tovarnik

                                                   

  Pozivaju slijedeći kandidati:

Redni broj

 PREZIME I IME KANDIDATA

  1.  

Magdalena Serafini

  Ako kandidatkinja  ne pristupi usmenoj procjeni  u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak, ne smatra se kandidatkinjom natječaja.

 Način procjene nalazi se u privitku ovog poziva.

 

                                                       

 

                                          Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje


[OPŠIRNIJE]POZIV NA PROCJENU KANDIDATA ZA ZAPOŠLJAVANJE - matematika
Ivan Kunac / datum: 4. 12. 2023. 13:35

POZIV NA PROCJENU KANDIDATA ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

1. Testiranje kandidata u postupku natječaja  za radno mjesto učitelja/učiteljice matematike.

 

održat će dana 7. prosinca (četvrtak) u 14:30 u Osnovnoj školi A.G.Matoš Tovarnik

                                                  

  Pozivaju slijedeći kandidati:

Redni broj

 PREZIME I IME KANDIDATA

  1.  

Danijela Kichbauer

  1.  

Martina Žgela

  1.  

Nikolina Šajtović

  Ako kandidatkinja  ne pristupi procjeni i vrednovanju  u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak, ne smatra se kandidatkinjom natječaja.

 Način procjene i vrednovanja nalazi se u privitku ovog poziva.

 

                                          Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje


[OPŠIRNIJE]Natječaj matematika
Ivan Kunac / datum: 21. 11. 2023. 09:01

NATJEČAJ za radno mjesto:

1.            učitelja/icu  matematike  na određeno nepuno  radno vrijeme-6/10 sati u nastavi i ukupno tjedno radno vrijeme, radi povećanog opsega posla zbog sudjelovanja u eksperimentalnom

programu „Osnovna škola-kao cjelodnevna škola- Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv

sustav odgoja i obrazovanja“ temeljem Odluke MZO od 22.05.2023. odnosno do 21.lipnja, 2024. godine.

Uvjeti:  Kandidati su dužni ispunjavati uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18.,  98/19., 64/20., 151/22.) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj  školi ( NN 6/2019 i 75/20. )

 Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:

- prijavu na natječaj vlastoručno potpisanu,

- životopis ,

-dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika),

- dokaz o državljanstvu

- elektronički zapis (Potvrdu) o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

-Uvjerenje o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školi, prema čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od dana objave natječaja).

Rok za podnošenje prijava je  8 dana od dana objave na mrežnim stranicama  i oglasnim  pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim  stranicama i oglasnim pločama  školske ustanove.


[OPŠIRNIJE]Natječaj kuhar/ica
Ivan Kunac / datum: 21. 11. 2023. 09:00

N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno radno vrijeme – kuhar/ica –  12 sati ukupnog tjednog radnog vremena – 1 izvršitelj, novootvoreni poslovi, uz uvjet probnog rada u trajanju od dva mjeseca

 Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: 

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu , kandidati  za radno mjesto kuhara/ice  moraju imati  završenu srednju školu - program kuhar  odnosno KV kuhar i završen tečaj higijenskog minimuma te ostale uvjete propisane  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i  uvjete prema Pravilniku o radu OŠ Antun Gustav Matoš Tovarnik.

   Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:

- prijavu na natječaj vlastoručno potpisanu,

- životopis ,

-dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika),

- dokaz o državljanstvu

- elektronički zapis (Potvrdu) o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

-Uvjerenje o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školi, prema čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od dana objave natječaja).

Rok za podnošenje prijava je  8 dana od dana objave na mrežnim stranicama  i oglasnim  pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim  stranicama i oglasnim pločama  školske ustanove.


[OPŠIRNIJE]RSS


preskoči na navigaciju